Акцент Фасада ЕООД

е създадена в началото на 2010 г. с основна цел специализирани консултации при проектиране, доставка и изграждане на фасадни топлоизолационни системи, съответствуващи на съвременните изисквания за устойчиво строителство.

На тези, които са си поставили за цел инвестиция в дългосрочен план, предлагаме:
  • предварителни консултации при подбор на основните параметри, тип и дизайн на фасадната система
  • конструктивен диалог и техническа поддръжка от фаза на проектиране до окончателното завършване на фасадата
  • обектовоориентирани детайлни решения, резултат както на многогодишен опит, така и на иновативно мислене
  • специализирани консултации и препоръки по отношение на енергийната ефективност на сгради
  • решаване на проблеми във връзка с неправилно проектирана и/или изградена топлинна изолация на сгради, използвайки натрупания немски и наш опит
  • комплексна услуга в партньорство със строителни фирми - проектиране, доставка и изграждане на фасади