Статията е интервю с г-н Матиас Брокс, технически ръководител и прокурист на "Алзеко". Коментират се актуални въпроси, свързани с фасадните топлоизолации - енергийна ефективност, енергоспестяване, пожаробезопасност, трайност и устойчивост на фасадните топлоизолационни системи във времето, защита на околната среда, какво е важно за инвеститорите и други въпроси, поставяни често от медиите на вниманието на обществеността в Германия.

За да отворите статията на тема "Факти за фасадната топлоизолация" в PDF формат моля натиснете тук.

Нискоенергийни сгради